Վարկեր գրավով

Lombard - Shtap Varker

Ավտոմեքենայի գրավով վարկերը սկսած oրական 0,12% (ամսական 3,6%)-ից

 • Անվճար գնահատում
 • Տրամադրվում է գնահատված արժեքի մինչև 100%
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը սկսած 43,2%
 • Ձեր ավտոմեքենան կանգնեցվում է փակ, հսկվող և անվտանգ ավտոկայանատեղիում
Պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Ոսկյա իրերի գրավով վարկեր սկսած oրական 0,1% (ամսեկան 3,0%)

(ամսական տոկոսադրույքը կախված է վարկի չափից)

 • 5 000-1մլն ՀՀ դրամ oրական 0,14% (ամսեկան 4.2%)
 • 1-2 մլն ՀՀ դրամ oրական 0,13% (ամսեկան 3.9%)
 • 2-3 մլն ՀՀ դրամ oրական 0,12% (ամսեկան 3,6% )
 • 3 մլն և ավելի ՀՀ դրամ oրական 0,10% (ամսեկան 3,0% )
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը սկսած 36%

Կենցաղային տեխնիկայի գրավով վարկեր օրական 0,22% (ամսեկան 6.6% )

 • Կենցաղային տեխնիկայի գրավով վարկերի ամսական տոկոսադրույքը
  ֆիքսված է և կազմում է oրական 0,22% (ամսեկան 6.6% )
 • Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը սկսած 79,2%

 

 • Վարկ ստանալու համար պահանջվում է փասթափղթերի նվազագույն փաթեթ
 • Գրավադրվող ավտոմեքենաների գնահատումն անվճար է
 • Չկան տուգանքներ ուշացումների համար
 • Վարկային պայմանների մասին հավելյալ տեղեկություններ